องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตำบลซับใหญ่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอซับใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน หมู่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิฑูรย์ ปะสีกัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร มีส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนอย่างหลากหลายภาคส่วนทั้งการบริการด้านที่ดิน ด้านการเกษตร ด้านแรงงาน ด้านไฟฟ้า ด้านประปา การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย การตรวจรักษาพยาบาลของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รวมทั้งสวัสดิการและการสงเคราะห์สำนักงานเหล่ากาชาดเลย โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ

2024-06-04
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-18
2024-01-26
2024-01-11
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13