องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 302 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 [ 1 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ [ 15 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 [ 16 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2567 ]3
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 15 ม.ค. 2567 ]25
7 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
8 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
9 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 [ 4 ธ.ค. 2566 ]30
10 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 [ 17 พ.ย. 2566 ]14
11 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 [ 1 พ.ย. 2566 ]25
12 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2566 ]24
13 ประกาศยกเลิกการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]34
14 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]37
15 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
16 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]33
17 แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]31
18 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1 [ 16 ส.ค. 2566 ]32
19 แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]4
20 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 [ 3 ก.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16