องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 [ 17 พ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 [ 1 พ.ย. 2566 ]13
3 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2566 ]12
4 ประกาศยกเลิกการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]21
5 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
6 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
7 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]19
8 แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]23
9 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1 [ 16 ส.ค. 2566 ]24
10 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 [ 3 ก.ค. 2566 ]25
11 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2566 ]27
12 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2566 ]26
13 ขอเชิญร่วมกิจกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]33
14 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 [ 16 พ.ค. 2566 ]26
15 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 [ 3 พ.ค. 2566 ]34
16 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 [ 2 พ.ค. 2566 ]29
17 ขอเชิญชวนชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]38
18 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา [ 12 เม.ย. 2566 ]28
19 ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]20
20 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15