องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต./ติดต่อหน่วยงาน

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ หมู่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่

จังหวัดชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4473-1049

E-mail : subyai10@gmail.com

Website : www.subyai.go.th
Face book : อบต.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

 
  >
 
 

พื้นที่ตำบลซับใหญ่