องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานวันสงกรารต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566


 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ นำโดยนายวิฑูรย์ ปะสีกัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อบต.ซับใหญ่  จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ในการนี้นายพิทยา  ดวงพัตรา นายอำเภอซับใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตตำบลซับใหญ่ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุอีกด้วย

2024-03-28
2024-03-26
2024-03-18
2024-01-26
2024-01-11
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03