องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


ในวันที่ 7-9 กันยายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ได้นำทีมงานคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้า และผู้นำชุมชน เข้ารับการศึกษาก่อนการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภา อบต.ซับใหญ่  และเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 เพื่อเยี่ยมชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2023-10-27
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-11
2023-08-09
2023-07-27
2023-06-05
2023-06-01