องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]9
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]6
3 รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]12
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]36
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]30
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]75
8 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]46
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]83
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) [ 26 พ.ย. 2563 ]127
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]131
12 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]129
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]180
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]134
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]134
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]125
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ) [ 3 มี.ค. 2563 ]126
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]130
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]167
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]173
 
หน้า 1|2