องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2557 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
2 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]0
3 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]1
4 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]1
5 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]192
6 ข้อบัญญัติการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]126