องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ธ.ค. 2566 ]14
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]37
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับ อปท. (พ.ศ.2566-2570) [ 15 ส.ค. 2565 ]45
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]127
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
6 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2562 ]132
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]128
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2564) [ 1 มี.ค. 2562 ]140
9 ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]129
10 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]135
11 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]126
12 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]137
13 ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]162
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 23 ส.ค. 2560 ]159
15 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]134