องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริการและพนักงาน [ 28 ธ.ค. 2563 ]171
2 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]134
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้น ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]134
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]127
5 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]127
6 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]134
7 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]127