องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 64-มี.ค.65) [ 1 เม.ย. 2565 ]119
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 18 ก.พ. 2565 ]123
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]120
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ซับใหญ่ [ 2 พ.ย. 2563 ]138
5 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]93
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]121
8 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 2 ม.ค. 2562 ]126
9 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565 [ 12 ม.ค. 2561 ]139