องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]1
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]9
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]9
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]23
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]21
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]24
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]24
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]27
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]28
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]38
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]35
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]38
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]42
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]38
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]72
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]75
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]83
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]98
 
หน้า 1|2|3|4