องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]20
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]20
3 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 17 เม.ย. 2566 ]39
4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]38
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]100
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]99
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ซับใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]107
8 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]110