องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 
พฤศจิกายน 63
ธันวาคม 63
มกราคา 64
กุมภาพันธ์ 64
มีนาคม 64
เมษษยน 64
พฤษภาคม 64
มิถุนายน 64
กรกฎาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่