องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่