องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่