องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่