องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.ซับใหญ่ เรื่องแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่