องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในงานกิจการสภาท้องถิ่น


ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่