องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในงานกิจการสภาท้องถิ่น


ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่