องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่