องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่