องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานสรุปแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่