องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่