องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่