องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่