องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่