องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
 
เดือนตุลาคม62-ธันวาคม 62
เดือนมกราคม 63-เดือนมีนาคม 63
เดือนเมษายน63-มิถุนายน 63
กรกฎาคม 63
เดือนสิงหาคม 63
เดือนกันยายน 63
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่