องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่