องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่