องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


อบต.ซับใหญ่ ดำเนินกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านซับจาน หมู่ 14 โดยมีนายสุระ ตั้งใจ นายก อบต.ซับใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 

2019-04-12
2019-04-11
2019-04-01
2019-03-13
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-18
2019-02-15
2019-01-16
2019-01-11