องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศน์ด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)


อบต.ซับใหญ่ นำโดยนายสุระ ตั้งใจ นายก อบต.ซับใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศน์ด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน(ฝายมีชีวิต) ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ บ้านซับห่าง หมู่ 9 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ





2019-04-12
2019-04-11
2019-04-01
2019-03-13
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-18
2019-02-15
2019-01-16
2019-01-11