องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ


ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 อบต.ซับใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านซับห่าง หมู่ 9

thaibet55

2020-08-20
2020-08-14
2020-08-14
2020-08-12
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-15
2020-03-25
2020-03-24