องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10


องค์การบริหารได้จัดทำแนวกันไฟป่า ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2021-04-08
2021-01-20
2021-01-06
2020-11-17
2020-11-05
2020-10-06
2020-09-28
2020-09-18
2020-08-20
2020-08-14