องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ขั้นรับหลักการ  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

2023-09-11
2023-08-09
2023-07-27
2023-06-05
2023-06-01
2023-05-29
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-29
2023-04-11