องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  โดยมีสมาชิกสภา นายก อบต.ซับใหญ่ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่างๆตามวาระการประชุม

2023-05-03
2023-05-01
2023-04-29
2023-04-11
2023-02-03
2023-01-26
2023-01-20
2023-01-20
2022-12-21
2022-12-20