องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่