องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


นโยบายการบริหารความเสี่ยง 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่