องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่