องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


รายงานผลการการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่