องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


รายงานกผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 254 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานกผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 254 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่