องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่