องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่