องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่