องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ อบต.ซับใหญ่ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.ซับใหญ่ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่