องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่