องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการประเมิน [ 19 เม.ย. 2566 ]36
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 12 เม.ย. 2566 ]37
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม [ 27 ม.ค. 2566 ]35
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]44
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]42
6 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ก.พ. 2565 ]39
7 ข้อบังคับ อบต.ซับใหญ่ [ 3 ก.พ. 2565 ]35
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม [ 3 ก.พ. 2565 ]33
9 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ก.พ. 2565 ]36