องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม เดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]11
2 การฝึกอบที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]11
3 การฝึกอบที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม เดือนมกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]5
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]16
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 26 ต.ค. 2566 ]10
6 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปี 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
8 Do & Don [ 2 ต.ค. 2566 ]13
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 14 ต.ค. 2563 ]172
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]138
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 6 พ.ย. 2560 ]132
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 [ 6 ต.ค. 2560 ]131
13 ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]168
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 ต.ค. 2557 ]142
15 แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 20 ก.ค. 2555 ]136
16 แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔)และพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) [ 20 ก.ค. 2555 ]138